Wednesday, 24 November at 20:00
Sheriff logo
Sheriff
-
-
Real Madrid logo
Real Madrid
Not started
Bolshaya Sportivnaya Arena