Saturday, 27 November at 23:00
Viking logo
Viking
0
0
Rosenborg logo
Rosenborg